Open Dagen

Nooit te oud om te leren:
 
Stichting SeniorWeb-Middelharnis organiseert jaarlijks een Open Dag voor iedereen die meer wil weten over een computer/laptop.
 
Voor veel mensen is het normaal om met de computer te werken. Maar dit geldt niet voor iedereen en voor senioren is dit vaak een hele opgave. Ook vanuit de nieuwe politiek, welke bevorderen van de zelfstandigheid en participatie beoogt, wordt er ook van senioren verwacht dat zij meer zelfredzaam zijn en betrokken zijn bij de samenleving.
 
Op 15 november 2017 hebben wij tijdens de Open Dag heel veel belangstelling gehad met circa 60 aanmeldingen.
We kunnen spreken van een "record aantal". Zie foto op de sub-pagina. 
Ook de Open Dag op 21 november 2018 is goed bezocht en hebben we weer ruim voldoende nieuwe cursisten mogen inschrijven. 
De beide cursussen van 9 januari 2019 zijn reeds volgeboekt en ook de cursussen van 27 maart 2019 raken geleidelijk aan bezet. 
 
Dit jaar willen we een Inloopmiddag organiseren en wel op woensdag 23 januari 2019.
 
U bent van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee, u verder te verdiepen in de mogelijkheden om uw computervaardigheid verder uit te breiden.
 
Het aanwezige team van Stichting SeniorWeb Middelharnis zal u daar graag bij helpen.
 
Afbeelding invoegen